Home

Bomenridders Zoetermeer zet zich in voor het behoud van bomen en groen binnen Zoetermeer. Bomen zorgen niet alleen voor zuurstof en een schonere lucht, maar leveren ook een belangrijke bijdrage aan het welzijn van mens en dier. We zijn ontstaan uit onvrede over het groenbeleid van de gemeente. Al jaren worden veel bomen gekapt zonder dat daar een goede reden voor is. In rap tempo wordt onze groene stad een kale stad. Dat proces willen we stoppen.

platanen Seghwaert ZoetermeerWe ondersteunen bewoners van Zoetermeer die voorgenomen kap van bomen in hun directe omgeving willen tegenhouden. We maken gebruik van onze democratische rechten. We krijgen ondersteuning van de Bomenstichting en van diverse boomjuristen en experts van onder andere Wageningen UR.

Advies voor bomen in uw buurt

Wilt u advies over bomen in uw buurt? Wilt u de kap van bomen in uw buurt voorkomen? Wij denken graag met u mee!

©2016 –  Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Bomenridders Zoetermeer behoudt zich het recht voor vrije meningsuiting en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, de informatie of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op deze website verstrekte informatie.